టీచర్లు కావలెను

టీచర్లు కావలెను for 10th to 12th క్లాసులకు ఫిజికల్‌ సైన్స్‌ & బయోలాజికల్‌ సైన్స్‌ మరియు 6-8th
క్లాసులకు హిందీ బయోలాజికల్‌ నైన్స్‌ &ఓసోషల్‌ బోధించుటకు అర్హత మరియు అనుభవము కలిగిన పార్ట్‌టైం
టీచర్స్‌ కావలెను. విశ్వజ్యోతి పబ్లిక్‌ స్కూలు, 1వ. లైను ఇందిరానగర్‌ కాలని, సంగడిగుంట, గుంటూరు-3;
Contact: 0863-2227201.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top